De penningmeester houdt toezicht op het wijkbudget.

Marja van der Veen is ouderling-kerkrentmeester. Als ouderling is ze betrokken bij het werk van de kerkenraad en als kerkrentmeester is zij met de andere leden van het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor alle zaken betreffende financiën en bezittingen van de gemeente met name voor De Arke.

Wil je contact met Marja opnemen, dan kan dit het beste via de mail. Voor het declaratieformulier klik hier.

penningmeester-west@pgdrachten.nl