Inmiddels versturen alle deelgebieden van onze gemeente per mail deelgebiedgeoriënteerde nieuwsbrieven:

  • West: Iedere 14 dagen stellen wij een nieuwsbericht samen "Nieuws uit West ", voorheen "ArkeNieuws" en, indien noodzakelijk: een nieuwsflitssss of een bericht van overlijden.
  • Noord: Wanneer daar aanleiding toe is stellen zij een nieuwsbericht samen.
  • Oost: Iedere week stellen zij een Zondagsbrief samen (MenorAviertje).
  • Zuid: Iedere week stellen zij een Zondagsbrief samen.

Nieuwe aanmeldingen zijn welkom via deze link. U kunt daarbij aangeven op welke nieuwsbrieven u zich wilt abonneren.