Binnen deelgebied West zijn verschillende groepen en commissies actief, al dan niet tijdelijk (bijvoorbeeld voor een startzondag of kerstnachtdienst). Binnenkort vindt u hieronder een beschrijving.